Gezinshuis.com

Samenwerken in ‘de driehoek’

Als gezinshuis werken wij in ‘de driehoek’: het gezinshuis, een zorgaanbieder en Gezinshuis.com. Dit gaat in een franchise-constructie. Franchise is een juridische vorm van intensief samenwerken. De verschillende betrokken partijen versterken elkaar.

Bij samenwerken in ‘de driehoek’ heeft iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid. Samen staan we ervoor garant dat ieder kind in deze samenwerking een veilig thuis heeft. Bij zorgen om een kind, heb je een team om je heen staan dat je ondersteunt. Ons gezinshuis kan met één, maar ook met twee zorgaanbieders samenwerken.

Gezinshuis.com beschrijft het werken met de franchiseformule op een mooie manier waar wij ons volledig in kunnen vinden:

“Werken binnen onze franchiseformule betekent werken voor eigen rekening en risico, maar onder het merk Gezinshuis.com is vrijheid om naar eigen inzicht vorm en inhoud te geven aan de zorg, maar met commitment aan onze kwaliteitsprincipes. Minder regels, wel een kwaliteitskader.

De zorgondernemers geven zelf vorm en inhoud aan hun gezinshuis en maken keuzes ten aanzien van de bedrijfsvoering. Natuurlijk wel binnen ons kwaliteitskader. Want opereren onder de vlag Gezinshuis.com betekent commitment aan een aantal waarden van onze organisatie (gezinshuis.com).”

 

Met Gezinshuis Eunike als onderneming (V.O.F.) kunnen we degenen die bij ons komen wonen nog beter gericht datgene geven/bieden wat ze nodig hebben. Een onderneming betekent voor ons o.a. zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en keuzevrijheid.

Meer informatie over Gezinshuis.com is hier te vinden: https://www.gezinshuis.com/

Ook voor eventuele klachten is er een klachtenregeling, deze is hier te vinden: https://www.gezinshuis.com/klachtenregeling/

Adres:

Koningin Emmalaan 41
3851XD Ermelo
Tel: 0638167409 (Karin) / 0640977087 (Duco)
E-mail: gezinshuiseunike@gmail.com
Volg ons via Facebook

Echt jij!: klik hier

Stichting Eunike: klik hier
stichtingeunike@gmail.com

Overig:

Gezinshuis Eunike
Rekeningnr: NL40KNAB0259701068
KvK-nr: 75886219
Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg

Stichting Eunike
Rekeningnr: NL89RABO0313516227
KvK-nr: 67093043

​Onze zorg

Wij bieden onze zorg vanuit ons christen-zijn. Daarbij is vrijheid belangrijk, binnen de veiligheid van ons huis. Huize Eunike is voor iedereen opengesteld, die onze christelijke visie kan accepteren, wat ook hun eigen visie mag zijn.
In Huize Eunike mag je echt zijn en worden!