Gezinshuis Eunike

Onze liefde voor mensen komt voort uit de liefde die God voor ons heeft. We weten dat een ‘goede overwinning’ (= Eunike) over situaties en levens van jongeren (samen met God) mogelijk is.

We hebben al heel lang de visie dat een gezin iets kan betekenen voor anderen, maar ook dat een gezin intern erg belangrijk is. Zo hebben we ons altijd (naast ons eigen werk) ingezet voor ons eigen gezin, voor andere gezinnen, maar ook met ons gezin voor anderen. In de tijd van individualisme is het gezin altijd nog de plek waar je veiligheid mag ervaren. Vanuit de veilige plek van een gezin  is het gemakkelijker om de wereld in te gaan. Veel jongeren ervaren steeds minder het mooie van een gezin. We leven in een gebroken wereld, gebroken relaties en andere negativiteit.

We zien dat het nodig is dat (oudere) jongeren geleerd moeten worden om zelfstandig te kunnen wonen. Als we horen dat er steeds meer jongeren die in de pleegzorg hebben gezeten dakloos worden, dan zien we daar een gapend gat. Dit hoeft toch niet!

Wij hebben het verlangen om deze jongeren, nog even, een stabiele plek geven. Een plek waar je fouten mag maken, een plek waar je leert om voor jezelf te zorgen, een plek waar je leert om met financiën om te gaan, een plek waar je jezelf mag zijn en jezelf mag leren kennen.

 

Door een gezinshuis als onderneming te zien heb je meer tijd om met de jongeren/kinderen op te trekken dan via bv pleegzorg.

Gezinshuis.com beschrijft het werken met de franchiseformule op een mooie manier waar wij ons volledig in kunnen vinden. Zij zeggen:

“Werken binnen onze franchiseformule betekent werken voor eigen rekening en risico, maar onder het merk Gezinshuis.com is vrijheid om naar eigen inzicht vorm en inhoud te geven aan de zorg, maar met commitment aan onze kwaliteitsprincipes. Minder regels, wel een kwaliteitskader.

De zorgondernemers geven zelf vorm en inhoud aan hun gezinshuis en maken keuzes ten aanzien van de bedrijfsvoering. Natuurlijk wel binnen ons kwaliteitskader. Want opereren onder de vlag Gezinshuis.com betekent commitment aan een aantal waarden van onze organisatie (gezinshuis.com).”

 

Met gezinshuis Eunike als onderneming kunnen we degenen die bij ons komen wonen nog beter gericht datgene geven/bieden wat ze nodig hebben. Een onderneming betekent voor ons o.a. zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en keuzevrijheid.

 

Wij richten ons op de jongeren van 15 jaar en ouder en begeleiden hen naar het op termijn zelfstandig kunnen voeren van een ‘eigen’ huishouding. Belangrijke pijlers voor ons daarin zijn: De kracht van het gewone gezin zijn, netwerk verdiepen/vergroten, zelfontdekking wie ben ik en wat wil ik en leren omgaan met financiën.

 

Contactgegevens

Adres
Koningin Emmalaan 41
3851XD Ermelo

E-mailadres
stichtingeunike@gmail.com

Telefoon
Tel: 0638167409 (Karin)
Tel: 0640977087 (Duco)

Echt jij!
Echt jij!: klik hier

Overig

Stichting Eunike

Rekeningnr: NL89RABO0313516227
KvK-nr: 67093043
RSIN-nr: 856827575

​Onze zorg

Wij bieden onze zorg vanuit ons christen-zijn. Daarbij is vrijheid belangrijk, binnen de veiligheid van ons huis. Huize Eunike is voor iedereen opengesteld, die onze christelijke visie kan accepteren, wat ook hun eigen visie mag zijn.
In Huize Eunike mag je echt zijn en worden!