Help helpen

Stichting Eunike kan en wil haar dienstverlening niet uitdrukken in geld. Aan elke gast wordt gevraagd, naar draagkracht, een donatie te doen aan de Stichting. Aan onze gasten worden geen kosten berekend. Anderzijds is er wel geld nodig om de doelen van de Stichting te verwezenlijken. De Stichting neemt zich voor om de fondsen die nodig zijn te werven. We willen particulieren en bedrijven, maar ook kerkelijke gemeenten en instanties enthousiast maken voor ons idee en hen vragen de Stichting financieel te ondersteunen. Daarnaast willen we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande fondsen en financiers die de doelstellingen van de Stichting willen ondersteunen.

Stichting Eunike is een stichting met ANBI-status, dus zonder winstoogmerk en wij willen met ons werk in dit huis geen winst maken. De Stichting draagt de kosten voor gebruik en onderhoud van de kamers en de overige voorzieningen en eventuele verdere uit de dienstverlening en de beleidskeuzes van de Stichting voortvloeiende kosten.

Heeft u interesse om ons te ondersteunen?

Neem gerust contact op met ons stichtingeunike@gmail.com of doneer op ons rekeningnummer: NL89RABO0313516227
RSIN nummer: 856827575

Check ANBI eventueel hier

Mogelijkmakers:

Adres:

Koningin Emmalaan 41
3851XD Ermelo
Tel: 0638167409 (Karin) / 0640977087 (Duco)
E-mail: gezinshuiseunike@gmail.com
Volg ons via Facebook

Echt jij!: klik hier

Stichting Eunike: klik hier
stichtingeunike@gmail.com

Overig:

Gezinshuis Eunike
Rekeningnr: NL40KNAB0259701068
KvK-nr: 75886219
Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg

Stichting Eunike
Rekeningnr: NL89RABO0313516227
KvK-nr: 67093043

​Onze zorg

Wij bieden onze zorg vanuit ons christen-zijn. Daarbij is vrijheid belangrijk, binnen de veiligheid van ons huis. Huize Eunike is voor iedereen opengesteld, die onze christelijke visie kan accepteren, wat ook hun eigen visie mag zijn.
In Huize Eunike mag je echt zijn en worden!