Over ons

Onze statuten

 1. De stichting heeft ten doel:
  a. begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen die op enigerlei wijze in moeilijkheden zijn geraakt. Gedacht moet worden aan problemen door ontwrichte huwelijken, opvoedkundige problemen in gezinnen, tienermoeders, jongvolwassenen die een time-out nodig hebben, enzovoorts;
  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. het beschikbaar stellen van aan de doelgroep aangepaste tijdelijke woonruimte;
  b. begeleiding en ondersteuning te bieden door gekwalificeerde medewerkers, eventueel aangevuld met daartoe opgeleide vrijwilligers.
 3. De stichting aanvaardt de Bijbel als het gezaghebbende, geïnspireerde Woord van God. Bestuursleden behoren hiermee in te stemmen.

Klik hier voor de uitgebreide statuten van de stichting.

Overige gegevens

Rekeningnummer: NL89RABO0313516227

KvK-nummer 67093043

Rechtspersoon

RSIN: 856827575 Rechtsvorm: Stichting (met toegewezen ANBI-status)

Statutaire naam: Stichting Eunike

Statutaire zetel: gemeente Ermelo

Bezoekadres: Koningin Emmalaan 41, 3851XD Ermelo

Telefoonnummer: 0341561502

E-mailadres: stichtingeunike@gmail.com

Website: https://sites.google.com/site/stichtingeunike/

Bestuurders

Voorzitter: D. M. E. Zuiddam

Secretaris: vacant

Penningmeester:  J. van Ommen

Adres:

Koningin Emmalaan 41
3851XD Ermelo
Tel: 0638167409 (Karin) / 0640977087 (Duco)
E-mail: gezinshuiseunike@gmail.com
Volg ons via Facebook

Echt jij!: klik hier

Stichting Eunike: klik hier
stichtingeunike@gmail.com

Overig:

Gezinshuis Eunike
Rekeningnr: NL40KNAB0259701068
KvK-nr: 75886219
Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg

Stichting Eunike
Rekeningnr: NL89RABO0313516227
KvK-nr: 67093043

​Onze zorg

Wij bieden onze zorg vanuit ons christen-zijn. Daarbij is vrijheid belangrijk, binnen de veiligheid van ons huis. Huize Eunike is voor iedereen opengesteld, die onze christelijke visie kan accepteren, wat ook hun eigen visie mag zijn.
In Huize Eunike mag je echt zijn en worden!