Pactum

Samenwerken in ‘de driehoek’

Als gezinshuis werken wij dus in ‘de driehoek’: het gezinshuis, een zorgaanbieder en Gezinshuis.com. De zorgaanbieder waar we mee samenwerken is Pactum, zij schrijft het volgende over gezinshuizen:

“Als kinderen en jongeren niet veilig thuis kunnen opgroeien zoeken wij een veilige plek die zo veel mogelijk lijkt op een gezinssituatie. Naast pleegzorg bieden wij daarom ook gezinshuizen.

In een gezinshuis wonen 4 tot 6 kinderen samen met gezinshuisouders en eventueel eigen kinderen. Deze gezinnen stellen hun privéleven open, maar bieden ook professionele zorg. Eén van beide ouders heeft ervaring en een opleiding in de jeugdhulp. Ze werken nauw samen met onze professionals.
Pactum werkt hierin samen met Gezinshuis.com. Zij helpen ons bij het zoeken en selecteren van geschikte gezinshuisouders en zij zorgen dat deze gezinshuisouders aan de kwaliteitseisen voldoen.”

 

Meer informatie over Pactum is hier te vinden: https://www.pactum.org

Ook voor eventuele klachten is er een klachtenregeling, deze is hier te vinden: https://pactum.org/complimenten-en-klachten/

Adres:

Koningin Emmalaan 41
3851XD Ermelo
Tel: 0638167409 (Karin) / 0640977087 (Duco)
E-mail: gezinshuiseunike@gmail.com
Volg ons via Facebook

Echt jij!: klik hier

Stichting Eunike: klik hier
stichtingeunike@gmail.com

Overig:

Gezinshuis Eunike
Rekeningnr: NL40KNAB0259701068
KvK-nr: 75886219
Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg

Stichting Eunike
Rekeningnr: NL89RABO0313516227
KvK-nr: 67093043

​Onze zorg

Wij bieden onze zorg vanuit ons christen-zijn. Daarbij is vrijheid belangrijk, binnen de veiligheid van ons huis. Huize Eunike is voor iedereen opengesteld, die onze christelijke visie kan accepteren, wat ook hun eigen visie mag zijn.
In Huize Eunike mag je echt zijn en worden!