Statuten

1. De stichting heeft ten doel:

a. begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen die op enigerlei wijze in moeilijkheden zijn geraakt. Gedacht moet worden aan problemen door __ ontwrichte huwelijken, opvoedkundige problemen in gezinnen, tienermoeders, jongvolwassenen die een time-out nodig hebben, enzovoorts;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het beschikbaar stellen van aan de doelgroep aangepaste tijdelijke woonruimte;

b. begeleiding en ondersteuning te bieden door gekwalificeerde medewerkers, eventueel aangevuld met daartoe opgeleide vrijwilligers.

3. De stichting aanvaardt de Bijbel als het gezaghebbende, geïnspireerde Woord van God. Bestuursleden behoren hiermee in te stemmen.

Zie hieronder de uitgebreide statuten van de stichting:

Statuten Stichting Eunike 

 

 

Contactgegevens

Adres
Koningin Emmalaan 41
3851XD Ermelo

E-mailadres
stichtingeunike@gmail.com

Telefoon
Tel: 0638167409 (Karin)
Tel: 0640977087 (Duco)

Echt jij!
Echt jij!: klik hier

Overig

Stichting Eunike

Rekeningnr: NL89RABO0313516227
KvK-nr: 67093043
RSIN-nr: 856827575

​Onze zorg

Wij bieden onze zorg vanuit ons christen-zijn. Daarbij is vrijheid belangrijk, binnen de veiligheid van ons huis. Huize Eunike is voor iedereen opengesteld, die onze christelijke visie kan accepteren, wat ook hun eigen visie mag zijn.
In Huize Eunike mag je echt zijn en worden!